Prodaj i kupuj na BeeBoo.rs!

Jer smo tu da ti ulepšamo i olakšamo roditeljstvo

Imamo 10 razloga da se registruješ:

REGISTRUJ SE BESPLATNO

Reklamacije i Povrati

Reklamacije na funkcionalnost Platforme i Usluge U slučaju da Korisnik ima primedbu koja se odnosi na funkcionalnost Platforme ili Usluga koje Platforma pruža, ima pravo da se obrati Platformi i da uloži reklamaciju, u roku od 15 dana od trenutka kada je došlo do eventualne greške, i to preko e-mail adrese: podrska@beeboo.rs.   Reklamacija na Proizvode Reklamacije koje se odnose na nesaobraznost Proizvoda sa Opisom Proizvoda i deklaracijom, funkcionalnost i izgled Proizvoda, kao i druge zahteve, odnosno reklamacije Kupaca u vezi sa Proizvodom, rešavaće isključivo Partner koji je predmetni Proizvod postavio na Platformu. U slučaju da isporučeni Proizvod nije saobrazan Opisu Proizvoda ili deklaraciji, Kupac ima pravo da od Partnera zahteva otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, bez naknade. Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom iz prethodnog stava nije moguće, Kupac ima pravo da od Partnera zahteva odgovarajuće smanjenje cene ili raskid ugovora ako: Partner je odgovoran za nesaobraznost Proizvoda koja se pojavi u roku od 2 godine od dana dostavljanja Proizvoda Kupcu. U slučaju da je u pitanju polovna roba, rok iznosi godinu dana, ukoliko je Partner u Opisu Proizvoda naznačio da se radi o polovnoj robi. Partner je dužan da u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži: U slučaju da se Kupac obrati Platformi sa zahtevima u vezi sa reklamacijom Proizvoda, Platforma će predmetni zahtev proslediti Partneru i obavestiti Kupca o tome da je Partner nadležan za rešavanje predmetnog zahteva. Platforma ni na koji način ne može biti odgovorna za funkcionalnost i izgled Proizvoda, za saobraznost Proizvoda sa Opisom Proizvoda i deklaracijom, kao ni za direktnu ili indirektnu štetu koju Kupac usled toga može pretrpeti. Radi izbegavanja bilo kakvih nedoumica u pogledu tumačenja Uslova korišćenja, konstatuje se da se Platforma nalazi isključivo u svojstvu posrednika između Partnera i Kupaca, dok se Partneri nalaze u svojstvu trgovaca u smislu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini. Na sva pitanja koja se tiču reklamiranja, a koja nisu definisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog putem Platforme

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog putem Platforme u roku od 14 dana od trenutka isporuke Proizvoda, i to na način što će se direktno obratiti Platformi ili Partneru i dostaviti popunjen obrazac za odustanak od ugovora zaključenog putem Platforme ili na drugi nedvosmislen način.

Troškove povraćaja Proizvoda u slučaju odustanka od ugovora zaključenog putem Platforme snosi Kupac, a Proizvod mora biti poslat Partneru u roku od 14 dana od dana kada je Partner i/ili Platforma obavešten o odustanku.

Platforma i Partner će izvršiti povraćaj svih novčanih sredstava koje je Kupac isplatio na ime kupovine Proizvoda, najkasnije u roku od 14 dana od dana obaveštavanja Partnera i/ili Platforme o odustanku.

Konstatuje se da će se na ugovore zaključene putem Platforme primenjivati svi izuzeci iz člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, kada je to primenljivo.

Na sva pitanja koja se tiču odustanka od ugovora zaključenog putem Platforme, a koja nisu definisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Povraćaj novca

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od Platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Platforma i Partner su u obavezi da povraćaj vrše isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će Banka na zahtev Platforme i Partnera obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika Platne kartice.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje preko IPS QR koda (momentalno plaćanje pomoću QR koda iz e-banking aplikacije) ili PaySafeCard vaučerom (momentalno plaćanje elektronskim novcem), Platforma i Partner će izvršiti povraćaj sredstava na tekući račun tog Kupca, koji će isti dostaviti Platformi ili Partneru.

Na sva pitanja koja se tiču povraćaja novca, a koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe važećih zakonskih i podzakonskih akata Republike Srbije koji definišu predmetnu materiju.