Postani prodavac

Registracija

Email*

Ime

Prezime

Korisničko ime*

https://beeboo.rs/prodavac/[vaša_radnja]

Telefon*

Tip korisnika*

PIB

Tekući račun

Adresa prebivališta

Grad

Poslovno ime

Ime i prezime zakonskog zastupnika

Adresa sedišta

Matični broj

Zvanična e-mail­ adresa upisana u registru privrednih društava koji se vodi kod Agencije za privredne registre

Izjava potpisana elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika, kojom se dokazuje identitet i ovlašćenje za kreiranje naloga.

Šifra*

Ponovite šifru*

* Slažem se sa  Uslovima korišćenja.